10 % Medlems rabatt, gjelder direkte bookinger

10 % rabatt i a la carte Restauranten Anno 2022

5  % bonus opptjening på oppholdet. Gjelder direkte bookinger

10 % rabatt i Spisesalen